Žemės ūkio paskirties žemės sklypų pirkimas, pardavimas

Žemės ūkio paskirties žemės sklypų pirkimas, pardavimas

Žemės sklypų paieška ir suradimas

Tarpininkavimas perkant ir parduodant žemės sklypus

Žemės sklypų keitimas (mainai)

Žemės konsolidacija ir atstovavimas dalyvaujant konsolidacijos projektuose

Finansinis atstovavimas įsigyjant ir perleidžiant iš LR nuosavybės teise atstatytus žemės sklypus

Žemės ūkio paskirties pastatų, ūkių, bendrovių pirkimas, pardavimas ir nuoma

Žemės ūkio paskirties pastatų, ūkių, bendrovių pirkimas, pardavimas ir nuoma

Jūsų turimo pastato, viso ūkio ar bendrovės pardavimas

Pageidaujamo turto paieška

Visapusiškas atstovavimas įsigyjant turtą, akcijas ar pajus

Turto nuoma ir/ar priežiūra

Gretimybių paieška prie įsigijamo turto

Žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuoma bei nuomojamų žemės sklypų paieška

Žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuoma bei nuomojamų žemės sklypų paieška

Sklypo nuomininko paieška ir tinkamų nuomos sąlygų ir garantijų sudarymas, dokumentų tvarkymas ir atstovavimas

Apleistų sklypų agrarinės būklės pagerinimas surandant žemės naudotoją

Tinkamų nuomai žemės sklypų paieška ir atstovavimas parengiant, pasirašant bei įregistruojant dokumentus

Visos žemės sklypų ir pastatų administravimo paslaugos

Visos žemės sklypų ir pastatų administravimo paslaugos

Investicijų pritraukimas į Lietuvos žemės ūkio NT

Ilgalaikis žemės sklypų ir pastatų administravimas, savalaikio atsiskaitymo už NT naudojimą kontrolė

Interaktyvaus žemėlapio su NT vizualizacija ir naudojimo istorija sudarymas

Skolų administravimas, teisinis atstovavimas ir konsultavimas